O pedagogičke a rečovej terapeutke

Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ, ktoré si doplnila štátnou skúškou z anglického jazyka. Kvalifikovala sa na pedagogiku integrovaného tematického vyučovania, pričom spolupracovala na medzinárodnom projekte.

Vytváranie neohrozujuceho prostredia prostredníctvom detí, mládeže a dospelých v spolupráci s Asociáciou Susan Kovalik, Nadáciou pre deti Slovenska a International Child Development Initiatives, Holandsko.

Ďalej sa Kvalifikovala na Montessori pedagogiku v Bratislave. Absolvovala rigorózne štúdium so zameraním na vplyv interaktívnych a motivujúcich pedagogických metód vo vyučovacom procese.

Neskôr, pri práci s deťmi z inojazyčného prostredia v bilingválnej škole zistila, že platforma pre vstup detí z inojazyčného prostredia do slovenských škôl je vágna a príprava, ako i podchytenie pre ďalšie vzdelávanie v slovenskom jazyku týchto detí, je slabá.

Nasledovala štvorročná výskumná práca na univerzitnej pôde, ktorej výsledkom bol unikátny program pre deti v predškolskom veku, rovnako pre deti cudzincov (deti z inojazyčného prostredia) a deti s problémami s čítaním a písaním, ktorú zakončila dizertačnou skúškou v danom odbore.

Pracuje ako učiteľka, inovátorka, recenzenta školských učebníc, rečová terapeutka so zameraním na fonologické uvedomovanie a fonematický sluch terapiou Eľkonin. V roku 2019 otvorila v Trnave Rečové centrum a arteterapie, kde aktívne pôsobí. )