Arteterapia

pomáha deťom i dospelým hľadať vnútornú rovnováhu pomocou umenia. Zahŕňa techniky ako kreslenie, maľovanie, sochárstvo, enkaustika. Je to špeciálny druh terapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov. Cieľom je pomôcť nájsť vnútornú rovnováhu a pokoj, zvýšiť sebaúctu, schopnosť upokojiť sa, uľahčiť od stresu, zvýšiť emocionálnu inteligenciu a zlepšiť duševné zdravie a komunikačné schopnosti.

Najznámejšou vo svete používanou je arteterapia orientovaná psychoanalyticky. Podľa C. G. Junga, ktorého filozofická koncepcia je postavená na pozorovaní archetypov – praobrazov, je osobnosť človeka zložená z viacerých vrstiev, ktoré na seba pôsobia na troch úrovniach: vedomie, osobné nevedomie a kolektívne nevedomie. Arteterapia pomáha všetky tieto tri vrstvy harmonizovať.