Farebné návraty

Názov výstavy: Farebné návraty Miesto: Obradná sieň Domu kultúry v Palárikove. Výstavu otvoril starosta obce Mgr. Jozef Derňár Hudobné spestrenie: klavíristka Dr.Jana Kucharová, operná speváčka Mgr.art. Dominika Hanko „…Návraty môžu byť rôzne…napríklad i vo forme výstavy,[…]

Adel

Melišeková Dojčanová, PaedDr. Narodená v Nových Zámkoch v roku 1978. Vysokoškolské štúdium absolvovala na PF UMB v Banskej Bystrici a PF UKF v Nitre. Na Katedre výtvarnej výchovy študovala v krúžku pod vedením akademického maliara[…]

Výstavy a ocenenia

Je členkou viacerých umeleckých výtvarných združení. Zaoberá sa maľbou obrazov na hodvábny podklad v galandovskom štýle zvýrazňujúc ženský princíp. Na VŠ študovala pod vedením viacerých slovenských akademických maliarov. Maľuje obrazy, hodvábne šatky a šály. Výstavy[…]