O mne / About me

Adel Melišeková Dojčanová, PaedDr.

Adel2

English
Narodená v Nových Zámkoch v roku 1978.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na PF UMB v Banskej Bystrici a PF UKF v Nitre. Na Katedre výtvarnej výchovy študovala v krúžku pod vedením akademického maliara M. Sokola. Venovala sa prevažne kresbe rudkou a uhlíkom, neskôr zasa maľbe. Až v roku 2006 jej učaroval hodváb a pod vedením výtvarníčky N.Blaškovičovej skončila kurz maľby na hodváb. Odvtedy skúšala rôzne techniky, medzi inými i vitráž a tvorbu sôch Poverplastom. Hodvábu však zostáva verná. Jej obrazy a šatky sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku, Anglicku, Dubaji, Dubline, New Yorku a Ženeve. Niekoľko obrazov sa nachádza v zbierkach dvoch slovenských hercov.

Obdobia jej tvorby sa radia do farebných období: červeného, modrého, fialového a pestrého. Z každého z týchto období vzišiel obraz, ktorý získal na súťažných výtvarných vernisážach ocenenia okresného, krajského i celoštátneho charakteru. Medzi takéto obrazy patrí Baletkin sen a Prístav nádeje z fialového obdobia, Tri grácie a Sen vážky z červeného obdobia a Cez kľúčovú dierku z pestrého obdobia. Páv z modrého obdovia bol predlohou pre obraz, ktorý bol ocenením pre víťaza europrojektu SuperTrieda/SuperClass v roku 2014. Pre tento projekt vytvorila hlavnú cenu i v roku 2015. Autorka inovuje svoje obrazy vlepovaním kryštálov Svarowski do hotových diel, čím ešte zvyšuje ich hodnotu. Pohľadom kunsthistorikov autorka vypĺňa svojou tvorbou miesto žien v takzvanej galandovskej tvorbe a to so silným ženským princípom. Odborníci na výtvarných súťažiach oceňujú, že autorka má pekný rukopis, využíva nádherné protikladné farby a aplikáciu metafory pavučín na vyjadrenie snovosti a minulosti.

Výtvarník J.Valovič: „Autorka je špecifická jemnými témami, citlivým ladením farieb a mnohotémovosťou jednotlivých obrazov.“

Momentálne autorka do svojich hodvábnych šatiek, šálov a šiat vnáša prvky slovenského kroja, jeho vzory, krajky a farby, ktoré do nich s vlastnými inováciami citlivo aplikuje.

Od roku 2013 žije a tvorí v Trnave.