„Farebné návraty 2017“, Palárikovo

Názov výstavy: Farebné návraty
Miesto: Obradná sieň Domu kultúry v Palárikove.
Výstavu otvoril starosta obce Mgr. Jozef Derňár
Hudobné spestrenie: klavíristka Dr.Jana Kucharová, operná speváčka Mgr.art. Dominika Hanko

„…Návraty môžu byť rôzne…napríklad i vo forme výstavy, ktorá je prejavom úcty k rodisku a rodákom…Pre túto výstavu som vytvorila pre obec obraz Farebné návraty, ktorý zostane súčasťou Obradnej siene DK v Palárikove.
Na obraze sa nachádza palárikovský kaštieľ, kostol a divé maky, čo vysvetľujem, že nakoľko pracujem so symbolmi, aj tieto majú hlbší význam, ako pokora, ušľachtilosť, viera, krása a hrdosť k vlastným koreňom, ku ktorým sa neustále vraciame…“